اسامی پذیرفته شدگان

یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران

ردیف

نام خانوادگی

نام

شهرستان

1

ابتهاج

تینا

تهران

2

ابراهیم نیا

نیلوفر

كرج

3

ابراهیمی

تینا

تهران

4

ابراهیمی

فاطمه (مهری)

تهران

5

ابیاک

درنا

آمل

6

احمدی

حجت الله

تهران

7

احمدی

سمانه

تهران

8

اختر

اشکان

تهران

9

استوانه ای

آدم

تهران

10

اسدی

رقیه

تهران

11

اسماعیلی

نیکو

ساري

12

اسودی

محسن

كرج

13

اعتبار ارمکی

علی

کاشان

14

اکبری سهی

سعید

تهران

15

امانی

زهرا

اردبيل

16

امیربیگی

جهانبخش

همدان

17

ایرانپاک

الناز

تهران

18

آقاامینی ها

شمیم

تهران

19

آقانسب

سکینه

تهران

20

آرمان

حسام الدین

بجنورد

21

بابایی

محمد

كاشان

22

باطبی

مهسا

تهران

23

باقرخانی

مریم

كرج

24

راضیه (مژگان)

باوکی

تهران

25

بهارلوئی

هاجر

کاشان

26

پشنگ

زیبا

كرج

27

پیروز

دلارام

شاهين شهر و ميمه

28

ترسلی

مرتضی

شيراز

29

تقی خانی

مرضیه

كرج

30

تنها

خدیجه

كرج

31

توحیدی

محسن

شاهين شهر و ميمه

32

تقوی

زلف ناز

تبریز

33

جوادی

سید محمد

كاشان

34

جیریانی شراهی

لیلا

كرج

35

جابری

ارغوان

تهران

36

حاجی زاهدی

زهره

مشهد

37

حاجی شاه محمدی

انا

تهران

38

حبیبی

عباس

تهران

39

حبیبی خسروشاهی

زهرا

تهران

40

حجازی

سمیه

كرج

41

حسینی

صفا

تهران

42

حیدری نسب

فاطمه (پروین)

کرج

43

خدایی انارکی

بهاره

تهران

44

خدادادی

نگین

تبريز

45

خمیری

بهاره

تهران

46

خوش کشت

مهسا

تهران

47

دیودل

محسن

بردسير

48

رحیمی

نفیسه

اراك

49

رضازاده

معصومه

تبريز

50

رضازاده

جعفر

تبريز

51

رضایی

حسن

اسلامشهر

52

رضوی

فاطمه

كاشان

53

رونده

محمدرضا

زاهدان

54

ریاضتی

دلارام

تهران

55

زمانی

علی

سياهكل

56

زمانی

سپیده

تهران

57

زیارتی

فتح الله

سمنان

58

زینی حسنوند

سارا

تبريز

59

س‍‍‍‍پهربند

غزاله

تهران

60

شاه بیگی

نسرین

مشهد

61

شکری‌‌پور ماسوله

احداله

تهران

62

شیبانی

فاطمه ( وستا )

تهران

63

شیردره حقیقی

رؤیا

كرج

64

شیردره حقیقی

کریم

شيراز

65

شیردره حقیقی

رحیم

كرج

66

شیهکی

عبدالرحمن

ايرانشهر

67

صاحب قدم

رنه

تهران

68

صادقی

ریحانه

تهران

69

صائمی فرد

فروزش

تهران

70

صباغیان

زینب

تهران

71

صفاایسینی

شایا

تهران

72

عزیزی

وحید

تهران

73

علی شاه

علی

شاهرود

74

علیمحمدی

وحید

مشهد

75

عباسی

پروین

تهران

76

غفاری

زهرا

آزادشهر

77

قربانی

فاطمه

تهران

78

قربانی مالفجانی

زهرا

آستانه اشرفيه

79

قربانی مالفجانی

فاطمه

آستانه اشرفيه

80

قنبری

سکینه

تهران

81

قاسمی

حسین داد

کرج

82

کاظم پور

راحله

تهران

83

محب علی

هادی

تهران

84

مرزبانیان

پانیا

تهران

85

مساح چولابی

مهدی

آستانه اشرفيه

86

میرزائیان

نگار

كرج

87

میرفخرایی تفرشی

فرناز

كرج

88

میرمطهری

تهمینه

تهران

89

نبی زاده اصل

اولدوز

تهران

90

نجیبی

نگار

تهران

91

نوعی

فروغ

تهران

92

ولی زاده داوودآبادی

لادن

تهران

93

هادی نژاد هرندی

نوشین

تهران