عبارت مورد جستجو:
  چهارشنبه 9 بهمن 1398
دوسالانه‌ها 
اسماعیل یاردمجی ( Ismail Yardimci )


 

اسماعیل یاردمجی ( Ismail Yardimci )
متولد 1969 در اسکیشهیر
فارغ التحصیل دانشگاه آنادولو در رشته هنرهای زیبا گرایش سرامیک در سال 1990
استادیار در دانشگاه آنادولو  از سال 1999
رییس دپارتمان سرامیک در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه "یوشاک"

سوابق:

 این هنرمند از تکنیک خاص پخت که به "ساگار" معروف است درخلق آثارخود استفاده کرده وموضوع اکثر اثار او طبیعت بوده که در آن ها از فرم ها و کنتراست های مختلف استفاده می نماید.

او مقالات زیادی در داخل و خارج از ترکیه به چاپ رسانده و در بیش از 60 نمایشگاه داخلی و بین المللی شرکت کرده و 9 نمایشگاه انفرادی داشته است.

اسماعیل یاردمجی عموما" از مضامین عشق و طبیعت در آثار خود استفاده می کند. او معتقد است طبیعت سرشتی منحصر به فرد دارد که هرگز از بین نرفته و تغییر نمی کند، این شیوه طبیعی نوعی تکرار و رجعت است. تمامی اجزای به ظاهر مجرد در طبیعت رابطه بسیار تنگاتنگی با یکدیگر دارند و انسان بعنوان جزیی از طبیعت از این قاعده مستثنی نیست. انسان در طبیعت زندگی کرده،جزئی از ان است و رابطه بسیار نزدیکی با آن دارد.

هنرمند در آثارش طبیعت را در ارتباط دایم با بشر توصیف کرده و با هنر سرامیک سازی خود و استفاده از مواد سرامیکی شفاف یا مات، با لعاب یا بدون لعاب، با استفاده از الگوی خاص و یا بدون الگو و با استفاده ازکنتراست رنگ ها اثار زیبای خود را خلق و تکمیل می کند.

اسماعیل یاردمجی برای خلق آثار خود از روش پخت ساگار استفاده و شیوه خاص خود را با اعمال لعاب ساگار و انجام سه مرحله پخت ابداع کرده است. ابتدا سفال خام پخته شده، سطوح لعابدار و بدون لعاب شکل می گیرند و پخت لعاب انجام می شود و در انتها پخت ساگار پس از پیچاندن سیمهای مسی نازک به دورکار انجام می شود. بر اساس درجه حرارت اعمال شده رنگ سبز فیروزه ای یا قرمز مسی روی سطح سفال بوجود می آید و این روند بدون استفاده از اکسیدهای رنگی شکل گرفته و رنگ های بسیار زیبایی در کنار سفال سفید مات بوجود می آورد.