عبارت مورد جستجو:
  چهارشنبه 5 تير 1398
دوسالانه‌ها 
سید مهدی علوی
 

سید مهدی علوی
متولد 1347ـ آبادان

سوابق:

عضو انجمن هنرمندان سفالگر
عضو انجمن خوسنویسان
بازرس انجمن هنرمندان سفالگر 1387 تا 1388
بازرس انجمن خوشنویسان ایران 1389 تاکنون
مدرس انجمن خوشنویسان
عضو انجمن هنرهای تجسمی
عضو میراث فرهنگی و صنایع دستی
شرکت در ششمین ، هفتمین و هشتمین دوسالانه سفال و سرامیک